Yıldızların Uzaklıkları

0 3.076

Yıldızların uzaklığını tespit etmek için paralaks yöntemi kullanılır. Paralaks yöntemi, farklı noktalardan bakıldığında bir cismin konumunun çok uzaktaki bir cisme göre yer değiştirmesi şeklinde tanımlanır.

Yıldızın bulunduğu konumdan bakıldığında Güneş-Dünya arasındaki uzaklığı gören açıya paralaks açısı denir ve p ile gösterilir. Paralaks açısının ölçülmesi için iki farklı noktadan gözlem yapmak gerekir. Bu iki nokta birbirine ne kadar uzaksa ölçüm o kadar doğru olur. Bu nedenle astronomlar 6 ay ara ile ölçümlerini yaparlar.

Paralaks açısı çok küçük bir açıdır. Bu nedenle ölçüm ve hesaplamalarda açı saniye birimi kullanılır. 1 açısaniyesi 1 derecenin 3600 de biridir.

Paralaks açısı 1″ (1 açısaniye) olan gök cisminin uzaklığına 1 parsek (pc) denir. Bu hesaplamanın yapılmasında kullanılan üçgende paralaks açısının karşısındaki kenar Güneş ile Dünya arası uzaklıktır.

1 Parsek 3,09·1013 km ya da 3,26 ışık yılına eşittir. Paralaks açısı bilinen bir yıldızın d uzaklığı;

\(d = \frac{1}{p}\) ile bulunur.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.