Lambaların Parlaklığı

0 23.889

Lambaların parlaklığı lambanın gücü ile doğru orantılıdır. Direnci R olan bir lambanın gücü;

\(\begin{gathered}
P = {i^2}R \hfill \\
P = \frac{{{V^2}}}{R} \hfill \\
\end{gathered} \)

Özdeş lambalarda, lambaların parlaklıkları sıralaması istenirse;

– Üzerinden geçen elektrik akımı büyük olan lambanın parlaklığı da büyüktür.

– Uçları arasındaki potansiyel farkı büyük olan lambanın parlaklığı da daha büyüktür.

Lambaların Işık Verme Süresi

Lambaların ışık verme süresi, üreteçlerin tükenme sürelerine bağlıdır. Özdeş üreteçlerin tükenme süresi, üreteçten geçen akımla ters orantılıdır. Üreteçten ne kadar az akım geçerse ömrü o kadar büyük, akım ne kadar büyük olursa ömrü o kadar kısa olur.

Örnek:


Şekildeki devrede bulunan lambalar özdeştir.

Lambaların parlaklıkları IX, IY ve IZ arasındaki ilişki nasıldır?

A)    IX>IY>IZ    B) IX>IZ>IY    C) IX=IY>IZ

        D) IX>IY=IZ    E) IX=IY=IZ

 


Özdeş lambalardan oluşan şekildeki devrede kaç

tane lamba aynı parlaklıkta yanar?

A) 2       B) 3        C) 4          D) 5          E) 6

    Özdeş lambalarla oluşturulan şekildeki devrede;

    I.    1 ve 2 anahtarları kapatılırsa sadece X ve Y lambaları ışık verir.

    II.    1 ve 3 anahtarları kapatılırsa bütün lambalar ışık verir.

    III.    1 ve 4 anahtarları kapatılırsa sadece Y lambası ışık verir.

    yargılarından hangileri doğru olur?

    A)    Yalnız I    B) Yalnız II        C) I ve II

            D) II ve III        E) I, II ve III

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.