9. Sınıf

Termodinamik

Termodinamik

9. Sınıf, 12. Sınıf, YGS-LYS9 Kasım 2014
Termodinamik, ısı hareketlerini, sistemlerin iç enerjileri ve ısı ile iş arasındaki ilişkileri inceler. Termodinamik, mekanik enerji ile ısı enerjisi arasındaki bağlantıyı da inceler. Enerjinin dönüşümü..
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi

9. Sınıf, YGS-LYS8 Kasım 2014
Kohezyon: Sıvı moleküllerinin birbirlerine uyguladığı çekme kuvvetine denir. Adezyon: Farklı tür maddelerin moleküllerinin birbirlerine uyguladığı çekme kuvvetine denir.   – Su molekülleri arasındaki kohezyon kuvveti,..
Dayanıklılık

Dayanıklılık

9. Sınıf, YGS-LYS8 Kasım 2014
Boyutlar Arası İlişkiler: KÜP: Hacim \(V = {a^3}{\rm{ }}\) Yüzey Alanı \({{\rm{S}}_{\rm{Y}}}{\rm{ = 6}}{{\rm{a}}^{\rm{2}}}\) Kesit Alanı \({{\rm{S}}_K}{\rm{ = }}{{\rm{a}}^{\rm{2}}}{\rm{ }}\) \(\frac{{{\rm{Yüzey Alan\imath }}}}{{{\rm{Hacim}}}}{\rm{ = }}\frac{{{\rm{6}}{{\rm{a}}^{\rm{2}}}}}{{{{\rm{a}}^{\rm{3}}}}}{\rm{..
Katı-Sıvı-Gaz-Plazma

Katı-Sıvı-Gaz-Plazma

9. Sınıf, YGS-LYS8 Kasım 2014
Maddelerin Özellikleri: Uzayda yer kaplayan kütlesi ve eylemsizliği olan, atom veya moleküllerden meydana gelmiş (tanecikli yapı) her şeye ”madde” denir. Maddenin şekil almış haline cisim..
Kütle ve Hacim

Kütle ve Hacim

9. Sınıf, YGS-LYS8 Kasım 2014
HACİM Bir cismin uzayda kapladığı yere o cismin hacmi denir. Katıların belli biçimleri varken, sıvıların hacmi kabın doldurdukları kısmının hacmine eşittir. Gazlar ise bulundukları kabın..
Özkütle

Özkütle

9. Sınıf, YGS-LYS8 Kasım 2014
Özkütle: Bir maddenin birim hacminin kütlesine denir. \(d = \frac{m}{V}\) d: Özkütle \((g/c{m^3},{\rm{ }}kg/{m^3})\) m: Kütle (g, kg) V: Hacim \((c{m^3},{\rm{ }}{m^3})\) \(\tan \alpha =..
Bilimsel Bilginin Gelişimi

Bilimsel Bilginin Gelişimi

9. Sınıf, YGS-LYS8 Kasım 2014
Bilimsel bilgi, bilimsel yöntemler ile elde edilen bilgidir. Bilimsel yöntem akıl, deney ve gözleme dayalıdır. Bir bilginin bilimsel olmasının ölçütü yöntemsel olmasıdır. Bilimsel Bilginin özellikleri;..
Fizikte Büyüklükler

Fizikte Büyüklükler

9. Sınıf, YGS-LYS8 Kasım 2014
Fizik deneye ve ölçmeye dayalı bir bilim dalı olduğundan, ölçme sonuçları kesin ve anlaşılır bir biçimde ifade edilmelidir. Ölçmeleri ifade etmek için kullanılan en basit..
Fiziğin Tarihsel Gelişimi – Fizik Tarihi

Fiziğin Tarihsel Gelişimi – Fizik Tarihi

9. Sınıf, YGS-LYS8 Kasım 2014
M.Ö 3000 yıllarında Sümerlerde piramitler inşa ediliyor, hız ölçümleri yapılıyordu. Eski Mısır’da mühendislikte fizik kurallarından yararlanılıyordu. M.Ö 6. Yüzyılda Thales, iki temel kuvvet olarak, merkezcil..
Fizik ve Bilim

Fizik ve Bilim

9. Sınıf, YGS-LYS8 Kasım 2014
Bilim, dünyayı ve evreni daha iyi anlamak için yapılmış çalışmalarla oluşturulmuş teori ve kanunlardan meydana gelir. Tabiatı saran bilginin temeli olarak adlandırılabilir. Bilim adamları yaptıkları..
Sayfa123