İş ve Enerji Kavramları

0 5.764

İş

Herhangi bir cisim üzerine etkiyen kuvvet ya da kuvvetin bir bileşeni, cisme kendi doğrultusunda yol aldırırsa, cisim üzerinde bir yapmış olur.
Yapılan iş, hareket doğrultusundaki kuvvetle yolun çarpımına eşittir. Bu yapılan iş “W” harfi ile gösterilir ve birimi MKS’de (N.m=Joule) ‘dir.

  enerjikav1

\(W = F \cdot X\)

enerjikav2

\(W = F \cdot X \cdot Cos\alpha \)
İki nokta arasında yapılan iş yoldan bağımsızdır.
Uygulanan Kuvvet Sabit Değil ise; Yapılan iş grafik yardımı ile kolaylıkla hesaplanabilir. (F-x) grafiğinde grafiğin altında kalan alanların cebirsel toplamı yapılan net işi verir.

enerjikav3

\(W = {W_1} – {W_2}\)
x ekseninin üstünde kalan alan yapılan (+) işi, x ekseninin altında kalan yapılan (-) işi verir.

Güç

Birim zamanda yapılan işe Güç denir. P harfi ile gösterilir ve birimi Watt ’tır.

\(P = \frac{W}{t} = \frac{{F \cdot X}}{t} = F \cdot V\)

Enerji
* Bir cismin ya da sistemin iş yapabilme yeteneğine Enerji denir. Enerji ile iş aynı kategoridedir. Enerji Skaler bir büyüklüktür. Bu yüzden enerjide (+) ya da (-) değerler de alabilir.
* Cisme uygulanan kuvvet, cismin hareket yönüyle aynı yönlü ise; yapılan iş pozitiftir. Yapılan işin pozitif olması cismin enerji kazandığı anlamına gelir.
* Cisme uygulanan kuvvet, cismin hareket yönüyle zıt yönlü ise; yapılan iş negatiftir. Yapılan işin negatif olması cismin enerji kaybettiği anlamına gelir.
* Cisme uygulanan kuvvet, cismin hareket yönüne dik yönde ise; yapılan iş sıfırdır. Yapılan işin sıfır olması cismin enerjisinin sabit olduğu anlamına gelir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.