Compton Olayı

Compton Olayı

YGS-LYS9 Kasım 2014
Compton Olayı da fotoelektrik olay gibi ışığın tanecik özelliğini gösteren bir deneydir. Bu olayın sonucunda, fotonların da momentumlarının olduğu ortaya konulmuştur. Bu olay da yüksek..
Enerjinin Korunumu

Enerjinin Korunumu

9. Sınıf, 11. Sınıf8 Kasım 2014
Mekanik Enerji Bir cismin sahip olduğu Potansiyel ve Kinetik enerjileri toplamına Mekanik Enerji denir. \({E_M} = {E_K} + {E_P}\) Sürtünmeli Etkileşmelerde Enerji Kaybı: Yatay bir..
İş ve Enerji Kavramları

İş ve Enerji Kavramları

9. Sınıf, 11. Sınıf8 Kasım 2014
İş Herhangi bir cisim üzerine etkiyen kuvvet ya da kuvvetin bir bileşeni, cisme kendi doğrultusunda yol aldırırsa, cisim üzerinde bir iş yapmış olur. Yapılan iş,..