Isı İletim Yolları

0 26.829

1. İletim Yoluyla:

Maddeyi oluşturan taneciklerin birbirine çarpması ile ısı enerjisinin aktarılmasına ısının iletim yoluyla yayılması denir. Isı enerjisinin iletim yoluyla yayılması bütün maddeler taneciklerden oluştuğu için katı, sıvı ve gazlarda görülür. Fakat ısının iletim yoluyla yayılması katı maddelerde, sıvı ve gaz halindeki maddelerden daha kolay gerçekleşir. Katılar ısı enerjisini sadece iletim yoluyla yayarlar.

isiiletim

\(\frac{Q}{{\Delta T}} – k\frac{{A \cdot \Delta T}}{{\Delta x}}\)

k: Isı iletim katsayısı

\(\frac{Q}{{\Delta T}}\): Isı İletim hızı

Katı maddeler, iki tarafında sıcaklık farkı varsa sıcak taraftan soğuk tarafa doğru ısıyı iletir. Isının iletim hızı sıcaklık farkı \(\Delta T\) , maddenin yüzey alanı (A) ve kalınlığı \(\Delta x\) ’e bağlıdır.

2. Radyasyon(Işıma Yoluyla): Isı enerjisinin tanecik olmadan ışınlar sayesinde yayılmasına ışıma denir. Işıma yoluyla ısının yayılmasında temas yoktur ve ışıma ile ısının yayılması boşlukta ve saydam ortamlarda gerçekleşir.

3. Konveksiyon (Yer değiştirme) Yoluyla: Isı enerjisinin hava veya sıvı akımı ile yani taneciklerin yer değiştirmesi ile yayılmasına ısının konveksiyon yolu ile yayılması denir. Isının konveksiyon yoluyla yayılması sıvı ve gazlarda olur, katılarda olmaz.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.