10. Sınıf

Aydınlanma

Aydınlanma

10. Sınıf, YGS-LYS28 Şubat 2015
Işık Şiddeti (I) Bir ışık kaynağından birim zamanda yayımlanan görünür foton (tanecik) sayısına Işık şiddeti denir. Işık şiddetinin birimi mum veya candela (cd) dır. Işık..
Lambaların Parlaklığı

Lambaların Parlaklığı

10. Sınıf, YGS-LYS27 Şubat 2015
Lambaların parlaklığı lambanın gücü ile doğru orantılıdır. Direnci R olan bir lambanın gücü; \(\begin{gathered} P = {i^2}R \hfill \\ P = \frac{{{V^2}}}{R} \hfill \\ \end{gathered}..
Elektrik Akımı

Elektrik Akımı

10. Sınıf, YGS-LYS6 Aralık 2014
Elektrikle yüklü ve potansiyelleri farklı olan iki iletken küreyi, iletken bir telle birleştirirsek, potansiyel farkından dolayı iletkende yük akışı meydana gelir. Bir iletkenden uzun süreli..
Deprem Dalgaları

Deprem Dalgaları

10. Sınıf, YGS-LYS23 Kasım 2014
Yer kabuğunun içinde ani kaya kıvrılmaları ile açığa çıkan enerjinin dalgalar halinde yayılması sonucu yer sarsılmasına deprem denir. Cisim Dalgaları Yer kabuğunun iç kısimlarındaki odak..
Sıvı Basıncı

Sıvı Basıncı

10. Sınıf, 11. Sınıf, YGS-LYS8 Kasım 2014
Sıvılar, akışkan maddelerdir. Akışkan kavramı hem sıvı hem de gazlar için kullanılır. Sıvılar çok az sıkıştırılabilir olsa da sıkıştırılamaz olarak kabul edilebilir. Sıvı Basıncının Hesaplanması:..
Küresel Aynalar

Küresel Aynalar

10. Sınıf, 12. Sınıf, YGS-LYS8 Kasım 2014
Yansıtıcı yüzeyi küre parçası olan aynalara denir. Küresel aynalar iki şekilde incelenir. Yansıtıcı yüzeyi, küre parçasının iç yüzeyi ise çukur ayna ya da içbükey ayna..
Sayfa12