Aydınlanma

0 9.659

Işık Şiddeti (I)

Bir ışık kaynağından birim zamanda yayımlanan görünür foton (tanecik) sayısına Işık şiddeti denir. Işık şiddetinin birimi mum veya candela (cd) dır.

Işık Akısı (\(\Phi \))

Bir ışık kaynağından birim zamanda yayımlanan görünür ışık enerjisine ışık akısı denir. Birimi lümen dir.

1Lümen

1metreyarıçaplı kürenin merkezine konulan 1 cd şiddetindeki noktasal bir ışık kaynağının, kürenin 1m2’Iik yüzeyine birim zamanda gönderdiği ışık akısına 1Iümen denir.


Kürenin yüzey alanı

\(A = 4\pi {r^2}\)

r=1metre ise

\(A = 4\pi \) olur.

1cd şiddetindeki kaynağın yayımladığı ışık akısı;

\(\Phi = 4\pi \) lümen ise I şiddetindeki kaynağın yayımladığı ışık akısı;

\(\Phi = 4\pi I\) olur.

Aydınlanma Şiddeti:

Birim yüzeye dik olarak düşen ışık akısına denir. Birimi lux (Lüks) tür.

\(E = \frac{\Phi }{S}\)

\(E = \frac{{4\pi I}}{{4\pi {r^2}}}\)

\(E = \frac{I}{{{r^2}}}\)

bağıntısı ile hesaplanır.

A noktası çevresindeki aydınlanma şiddeti

\(E = \frac{I}{{{d^2}}}\)

 

 

 


A noktası çevresindeki aydınlanma şiddeti

\(E = \frac{I}{{{d^2}}}Cos\alpha \)

 

 

 


 

\({E_A} = {E_B} = {E_C} = \frac{I}{{{d^2}}}\)

 

 

Fotometreler:

İki farklı ışık kaynağından birinin ışık şiddeti biliniyorsa, fotometreler yardımıyla diğerinin ışık şiddeti bulunabilir. Ortasında yağ lekesi olan yarı saydam bir ekran kullanılır. İki taraftaki kaynakların yağ lekesi üzerinde oluşturdukları aydınlanma eşit olduğunda yağ lekesi görünmez olur.


O noktası çevresindeki aydınlanma şiddetleri eşit olduğunda yağ lekesi görünmez ve

\({E_1} = {E_2}\)

olur.

 

 

 

 

 

 

 


Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.