Isı Sıcaklık Kavramları ve Sıcaklık Ölçme Video

0 1.054

ÖZET
Sıcaklık

Maddeleri oluşturan taneciklerin ortalama kinetik enerjileriyle orantılı bir niceliktir. Bu nicelik dışarıdan sıcaklık olarak algılanır.

Isı

Farklı sıcaklıktaki iki sistemin etkileşmesi sonucunda sıcak maddeden soğuk maddeye doğru akan enerjidir. Enerji akışı bittiğinde başlangıçta sıcak ve soğuk olan maddeler aynı sıcaklığa yani ısıl dengeye ulaşırlar. Isı enerjisi birimi Caloridir. (Cal). 1 cal=4,186 joule’dir. (1 gr saf suyun sıcaklığını 1°C artıran ısı miktarına 1 cal denir.)

İç Enerji

Bir maddenin bütün atomlarının (veya molekül) kinetik ve potansiyel enerjilerinin toplamına İç enerji denir.Mutlak Sıcaklık

-273,15°C yani 0°K’dir. Bu sıcaklıkta maddeleri oluşturan tanecikler titreşimlerini hemen hemen durdururlar yani maddenin iç enerjisi en düşük düzeydedir ve bu enerji maddeden uzaklaştırılamayacağından, maddeler bu sıcaklıktan sonra daha fazla soğutulamazlar.

Termometreler

Sıcaklık ölçmeye yararlar. En çok kullanılan termometreler, Celcius, Fahrenhayt, Reomür ve Kelvin dir. Termometreler 1 atm basınç altında suyun kaynama (KN) ve donma (DN) noktaları esas alınarak ölçeklendirilir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.