Düzgün Doğrusal Hareket (Sabit Hızlı) Video

0 1.220

ÖZET

Hareket

Seçilen durgun bir referans noktasına göre cismin zaman içerisinde yer değiştirmesine hareket denir.

Yörünge

Hareket eden cismin yer değiştirmesi esnasında izlediği yola denir. Dairesel, doğrusal, vb…

Konum

Cismin seçilen bir referans noktasına göre yönlü uzaklığıdır. Vektörel bir büyüklüktür, birimi metredir.

\(\overrightarrow X \) harfi ile gösterilir.

Hız

Hareketli bir cismin birim zamandaki yer değiştirmesine Hız denir. Vektörel bir büyüklüktür.

Sürat

Hareketli bir cismin birim zamanda aldığı yola sürat denir. Skaler bir büyüklüktür.

Sürat=(Alınan Yol)/Zaman

Ortalama Hız

Bir cismin doğrusal yörüngedeki toplam yer değiştirmesinin, toplam geçen süreye bölümüdür.

Ani Hız

Hareketli cismin herhangi bir andaki hızına ani (anlık) hız denir. Konum-zaman grafiğinin herhangi bir andaki eğimi ani hızı verir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.