Bohr Atom Modelinin Yetersizlikleri

0 12.625

Kuantum mekaniğinin kurucusu kabul edilen Bohr, atomun yörünge enerji seviyelerinin kuantize yani kesikli olduğunu ortaya koymuş, tek elektronlu atom ya da iyonlann spektrumlarını çok net bir şekilde açıklayabilmiştir. Işımanın; elektronların, atomlardaki enerji seviyeleri arasındaki atlamaları ile gerçekleştiğini belirterek, ışığın atom içinde meydana geldiğini ilk defa açıklamıştır. Bu yönleri ile Bohr’un ileri sürdüğü model, bugün kabul edilen modern atom teorisine geçişte önemli bir adım olmuştur. Ancak Bohr atom modelinde de bir takım eksikliklerin bulunduğu, daha sonraki yıllarda yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur. Bohr’un modelindeki başlıca yetersizlikler şunlardır:

– Spektrumlardaki bazı çizgilerin, dış manyetik alan etkisinde daha alt çizgilere ayrışması, atomda Bohr’un belirttiklerinden başka fiziksel etkilerin de olduğu fikrini doğurmuştur.
– Spektrum analizlerinde bazı çizgilerin parlaklığının diğerlerinden daha fazla olması, Bohr tarafından açıklanamamıştır.
– Birden fazla elektronu bulunan elementlerde elektronların çekirdekle ve birbirleri ile, elektriksel ve manyetik etkileşimleri hesaba katılmamış ve açıklanamamıştır.
– Atomlar arasındaki bağlar ve atomların birleşerek molekülleri nasıl oluşturduğu açıklanamamıştır.
– Elektronun dalga hareketi dikkate alınmamıştır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.