Isı Alış-Verişi Soru Çözüm Video

0 1.286

ÖZET

m gram maddenin sıcaklığını \(\Delta t\) kadar yükseltmek için gerekli ısı miktarı :

\(Q = m \cdot c \cdot \Delta T\)

m: Cismin kütlesi (g, kg..)
c: Özgül Isı \((cal/{g^o}C,J/k{g^o}C)\)
Q: Cisme verilen ısı (cal, joule)
Δt: Sıcaklıktaki değişim (°C)
1 cal=4,18 joule

Özgül Isı: Bir maddenin 1g’ının sıcaklığını 1°C değiştirmek için gerekli ısıya denir. “c” ile gösterilir.

Isı Sığası: Bir maddenin özısısı ile kütlesinin çarpımına denir.
\(C = m \cdot c\)

Denge sıcaklığı iki sıcaklığın arasında olup ısı sığası çok olanın sıcaklığına daha yakındır.
Sıcaklığı yüksek olan ısı kaybeder, sıcaklığı düşük olan ısı alır. Alınan ısı verilen ısıya eşittir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.