Kondansatörler (Sığaçlar)

0 18.765

Yüklü paralel levhalar arasındaki potansiyel fark artırıldığında yük de doğru orantılı olarak artar.

kon (2)

Yük ile potansiyel fark arasında sabit bir oran vardır ki bu orana elektriksel sığa denir.

\(C = \frac{q}{V}\)

kon (1)
\(1\mu F = 1mikrofarad = {10^{ – 6}}F\)
İki iletken levha arasına bir yalıtkan madde konularak oluşturulan ve elektrik yüklerini depolamaya yarayan
sistemlere kondansatör denir.

kon (1)

\(C = {\varepsilon _0}\frac{A}{d}\)
kon (2)

kon (1)
Şekildeki q – V grafiğinin altındaki alan yükün yaptığı işi verir.

\(C = {\varepsilon _0}\frac{A}{d}{\rm{ }}C = \frac{q}{V}{\rm{ }}W = \frac{1}{2}qV{\rm{ }}Q = \frac{{{q^2}}}{{2C}}\)

Kondansatörlerin seri bağlanması:

Seri bağlı kondansatörlerde toplam yük kondansatörlerden bir tanesinin yüküne eşittir. Toplam potansiyel fark ise her bir kondansatörün potansiyel farkları toplamına eşittir.

kon (3)
\(\begin{array}{l}I.{\rm{ }}{q_T} = {q_1} = {q_2}\\II.{\rm{ }}{V_T} = {V_1} + {V_2}\\III.{\rm{ }}\frac{1}{{{C_{eş}}}} = \frac{1}{{{C_1}}} + \frac{1}{{{C_2}}}\end{array}\)

Seri bağlı kondansatörlerde eşdeğer sığa, en küçük sığa değerinden daha küçüktür.
Seri bağlı devrelerde kondansatörlerin yükleri eşit olduğu için sığası küçük olanın potansiyel farkı büyüktür.

Kondansatörlerin paralel bağlanması:

Paralel bağlı kondansatörlerde toplam yük, her bir kondansatörün yükleri toplamına eşittir. Toplam potansiyel fark, kondansatörlerin bir tanesinin potansiyel farkına eşittir.
kon (4)

\(\begin{array}{l}I.{\rm{ }}{V_T} = {V_1} = {V_2}\\II.{\rm{ }}{{\rm{q}}_T} = {q_1} + {q_2}\\III.{\rm{ }}{{\rm{C}}_{eş}} = {C_1} + {C_2}\end{array}\)

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.