Fizik ve Bilim

0 7.899

Bilim, dünyayı ve evreni daha iyi anlamak için yapılmış çalışmalarla oluşturulmuş teori ve kanunlardan meydana gelir. Tabiatı saran bilginin temeli olarak adlandırılabilir. Bilim adamları yaptıkları çalışmalarla doğayı açıklayan daha iyi kanunlar, teoriler ve bilgiler üretmeye çalışırlar.
Fizik, enerji, madde, uzay, zaman ve duyu organlarımızla algılayabildiğimiz her şeyin altında yatan temel mekanizmayla ilgilenir.
Fiziğin Amacı, Çevremizde gözle görebildiğimiz ve göremediğimiz her şeyi açıklamaktır.
Aslında fiziğin tam bir tanımı yapmak doğru değildir. Çünkü günümüzde yapılan yepyeni buluşlar ve bilimsel çalışmalarla bu tanım oldukça değişmiş ve bir iki cümlelik tanımlara sığmaz olmuştur. Bu nedenle fiziği alt alanları üzerinden incelemek daha doğru olacaktır.

fizbil (1)

Fiziğin alt alanlarını kısaca tanıyalım.
Mekanik, Fizikte kuvvet ve hareketle ilgilenen alt alandır. Cisimlerin nasıl hareket ettiğini, nasıl etkileştiklerini inceler.Optik, ışık ve ışık olayları ile ilgilenir. Işığın kırılmasını, yansımasını, ışığın doğasını, kısaca ışıkla ilgili olayların tümünü inceleyen alt alandır.

Katı Hal Fiziği, katı ve yoğun haldeki maddelerin manyetik, elektriksel, esneklik ve vb. özelliklerini inceleyen fiziğin alt bilim dallarından biridir.
Elektrik, elektrik enerjisinin oluşumunu, elektrik enerjisini, elektriklenme gibi konular üzerinde çalışır.
Termodinamik, Fiziğin ısı, sıcaklık ve iç enerjisiyle ilgilenen dalıdır. Enerjinin madde içinde yayılımını ve iletimini incelemek termodinamiğin ilgilendiği alandır.
Manyetizma, mıknatıslık, manyetik maddeler, manyetik alanlar vb. konular manyetizmanın çalışma alanına girer.
Atom Fiziği, Atomların yapısını oluşturan parçacıkları ve birbirleriyle olan etkileşimlerini inceleyen fiziğin alt alanıdır.
Nükleer Fizik, Atom çekirdeğinin yapısını ve yaptığı ışımaları inceleyen fiziğin alt alanıdır.

Fiziğin Uygulama Alanları ve Diğer Mesleklerle İlişkisi
Fizik bilimi, kimya, biyoloji, mühendislik, deprem bilim, astronomi gibi bilim dalları ile ortak olarak kullanılır. Tıp, arkeoloji, coğrafya, meteoroloji gibi bilim dalları ise fizikten yararlanırlar.

fizbil (2)

Tıpta, MR, tomografi gibi çeşitli görüntüleme teknik-lerinde, göz kusurlarının gözlük verilerek giderilmesinde, ultrasonik ses dalgaları kullanılarak böbrek taşı tedavisinde, hep fiziğin etkileri vardır.

   fizbil (3) fizbil (6)

Arkeolojide, arkeolojik yaş tayinlerinde,

Elektrik, elektronik, bilgi-sayar, inşaat, makine mü-hendisliklerinde fizik bilimi oldukça çok kullanılır. Dönen bir makine parçasının fiziksel davranışından, elektrik akımının elektronik devrelerdeki hareketine kadar fiziğin konusudur.

   fizbil (7) fizbil (8)

Biyoloji, kimya, astronomi bilimlerinde, Meteorolojide hava olaylarının açıklanmasında, fizik bilimi kullanılır. Kimya ve biyoloji fiziği ortak kullanan alanlardır.

 fizbil (1)
Gemilerde deniz derinliklerinin hesaplanması, uçaklarda yerden yüksekliklerin bulunmasında fizik kuralları kullanılır.

 fizbil (4)
Yön tayinlerinde, GPS cihazlarında, TV ve telefonların dizayn edilmesi ve çalıştırılmasında fizik bilgisinden yararlanılır.
Mikrodalga fırınlarda, buzdolaplarında, yazın açık renkler, kışın ise koyu renkli kıyafetler giyilmesi hep fizik bilimi ile açıklanabilir.

 fizbil (2)
Yıldırım, şimşek, deprem gibi doğa olaylarının açıklanması fizikteki elektrostatik konusu ile açıklanır.

 fizbil (5)

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.