Katı-Sıvı-Gaz-Plazma

0 15.642

Maddelerin Özellikleri:
Uzayda yer kaplayan kütlesi ve eylemsizliği olan, atom veya moleküllerden meydana gelmiş (tanecikli yapı) her şeye ”madde” denir.
Maddenin şekil almış haline cisim denir.
Katı Maddeler:
1. Belirli şekilleri vardır.
2. Dışardan etki olmazsa şeklini muhafaza eder.
3.Atom ve moleküller birbirine sıkıca bağlıdır. Atom ve moleküller öteleme yapamazlar ama titreşebilirler.
Sıvı Maddeler:
1. Belirli hacimleri vardır.
2. Bulundukları kabın şeklini alırlar (ancak hacmini almazlar).
3. Akışkandırlar.
Gaz Maddeler:
1. Yoğunluğu az, akışkanlığı fazladır.
2. Belirli şekil ve hacimleri yoktur.
3. Hacimleri bulunduğu kabın iç hacmine eşittir.

Plazma Maddeler:
Gaz halindeki maddeyi ısıtırsak maddenin atom veya moleküllerinden elektron kopartırız.
Bu durumda maddenin atom veya molekülleri iyonlaşır. İyonlar (+) yüklü, elektron (-) yüklü olarak sistemde bulunurlar. Milyon derecelerde ortamdaki ısıl enerji o kadar yüksektir ki, madde kararlı hale geçemez. İşte bu kararsız halde bulunan (+) ve (-) yüklü parçacıkların oluştuğu durum, maddenin dördüncü hali olarak bilinen PLAZMA’dır. Normalde çok yüksek sıcaklıklarda görülen plazma, Dünya üzerinde düşük sıcaklıklarda gerçekleşen bazı olaylar sonucunda kısa süreli de olsa gözlenebilmektedir.
Plazmaların Bazı Özellikleri:
a) Çok iyi bir elektrik ve ısı iletkeni olan plazma elektriksel olarak nötrdür.
b) Alev bir plazma hali olduğundan elektriği iletir
c) Plazma elektriksel olarak pozitif(+) iyonlar ve elektronlardan oluştuğundan elektrik ve Manyetik alanlarla etkileşebilir.
d) Gazlar bulundukları bölgeye yayılma eğilimi göstermelerine karşın, plazmalar toplanma eğilimindedirler.
e) Plazmalar; sıcak plazma ve soğuk plazma olarak ikiye ayrılabilir.
f) Yüksek enerji yoğunluğuna sahiptir.
Örnek:
Yıldırım, alev, neon lambalar, magma, şimşek, güneş, güneş rüzgarları, Dünyanın iyon küresi, kutup ışıkları vb.
Maddelerin Ortak Özellikleri:
1. Kütle 2. Hacim
3. Eylemsizlik 4. Tanecikli Yapı
Maddelerin Ayırt Edici Özellikleri:

kati1

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.