Doğru Boyunca Hareket (Doğrusal Hareket)

0 10.267

Hareket

Seçilen durgun bir referans noktasına göre cismin zaman içerisinde yer değiştirmesine hareket denir.

Yörünge
Hareket eden cismin yer değiştirmesi esnasında izlediği yola denir. Dairesel, doğrusal, vb…

Konum
Cismin seçilen bir referans noktasına göre yönlü uzaklığıdır. Vektörel bir büyüklüktür, birimi metredir.
\(\overrightarrow X \) harfi ile gösterilir.

Hız
Hareketli bir cismin birim zamandaki yer değiştirmesine Hız denir. Vektörel bir büyüklüktür.
\(\overrightarrow v {\rm{ = }}\frac{{\Delta \overrightarrow v }}{{\Delta t}}{\rm{ = }}\frac{{{{\overrightarrow X }_s} – {{\overrightarrow X }_i}}}{{{{\rm{t}}_{\rm{s}}}{\rm{ – }}{{\rm{t}}_{\rm{i}}}}}\)

Sürat

Hareketli bir cismin birim zamanda aldığı yola sürat denir. Skaler bir büyüklüktür.

Sürat=(Alınan Yol)/Zaman

Ortalama Hız
Bir cismin doğrusal yörüngedeki toplam yer değiştirmesinin, toplam geçen süreye bölümüdür.

\({\overrightarrow V _{{\rm{ort}}}}{\rm{ = }}\frac{{\sum {\Delta \overrightarrow X } }}{{\sum {\Delta t} }}\)
Ani Hız
Hareketli cismin herhangi bir andaki hızına ani (anlık) hız denir. Konum-zaman grafiğinin herhangi bir andaki eğimi ani hızı verir.

İvme
Hareket eden cismin birim zamanda hızında meydana gelen değişikliğe ivme denir.
\(\overrightarrow a {\rm{ = }}\frac{{\Delta \overrightarrow X }}{{\Delta t}}{\rm{ = }}\frac{{{{\overrightarrow V }_s}{\rm{ – }}{{\overrightarrow V }_i}}}{{{t_s}{\rm{ – }}{t_i}}}\)
Ortalama İvme
Toplam hız değişiminin, toplam zamana bölümüdür.

\({\overrightarrow a _{{\rm{ort}}}}{\rm{ = }}\frac{{\sum {\Delta \overrightarrow V } }}{{\sum {\Delta t} }}\)
Ani İvme
Hareketli cismin herhangi bir andaki ivmesine denir.

Düzgün Doğrusal Hareket (Sabit Hızlı Hareket)
Bir doğru boyunca hareket eden cisim eşit zaman aralıklarında eşit yollar kat ediyor ise bu tip hareket Düzgün Doğrusal Hareket denir.
(v= Sabit ve a= 0’dır.)

Pozitif yönde Düzgün Doğrusal Hareket yapan bir cismin hareket grafikleri;

dogrusal1

X=V.t

X: Yer Değiştirme (m)

V: Hız (m/s)

t: Zaman (s)

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.