Güneş

0 1.951

Güneş, etrafındaki gezegenler ile birlikte Güneş sistemini oluşturur ve bu sistemin yıldızıdır. Yarıçapı 1,39·106 km, yüzey sıcaklığı 5500 K, merkezindeki sıcaklık 15 milyon K, kütlesi 1,98.1030 kg ve Dünya’ya uzaklığı 149,6·106 km dir. Güneş enerjisi bize ışıma yoluyla ulaşır. Güneş’ten çıkan ışık ışınları bize 8,5 dakikada ulaşır.

Güneş’in yapısında en içte füzyon reaksiyonlarının meydana geldiği çekirdeğe nükleer tepkime merkezi denir. Merkezde açığa çıkan büyük enerjiyi elektromanyetik ışıma yoluyla dış katmana ileten orta katmana ışıma bölgesi denir. Işıma bölgesinin elektromanyetik ışıma olarak taşıdığı enerji en dış katmanda madde hareketi ile taşınır. Bu nedenle bu katmana taşıma bölgesi denir.

041515_1103_Gne1.jpg

Güneş’in enerjisi hidrojen atomlarının yüksek basınç altında birleşerek helyum atomlarını oluşturduğu füzyon reaksiyonları ile elde edilir. Bu reaksiyonlarda her saniye 564 mil yon ton hidrojen 560 milyon ton helyuma dönüşür. 4 milyon ton kütle enerji olarak uzaya yayılır. Bilim insanlarının yaptıkları hesaplara göre Güneş’in 2 – 3 milyar yıl yetecek kadar kütlesi vardır. Güneş’ten yayılan ve atmosfer dışına saniyede düşen ışık enerjisi 1365 watt/m2 dir ve bu değer Güneş sabiti olarak bilinir. Atmosferin etkisi ile yeryüzünde metrekare başına saniyede ulaşan Güneş enerjisi yaklaşık 1000 watt tır. Güneş panelleri kullanılarak bu enerji çeşitli alanlarda kullanılır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.