Dayanıklılık, Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi Video

0 3.067

ÖZET

– Bir cismin dayanıklılığı, boyut değiştirme oranı ile ters orantılıdır. Yani boyut artarsa dayanıklılık azalır, boyut azalırsa dayanıklılık artar.
Boyutları 2 katına çıkarılan bir cismin dayanıklılığı yarıya iner.

– Canlının kaybettiği ısı enerjisi, canlının yüzey alanı ile doğru orantılıdır.
Filin birim zamanda kaybettiği ısı kedininkinden fazladır.

– Canlının tükettiği minimum besin miktarı, canlının yüzey alanı ile doğru orantılıdır.
Filin hayatta kalabilmesi için yemesi gereken minimum besin kedininkinden fazladır.
– Bir canlının boyutları aynı oranda azaltılırsa yüzey alanının hacime oranı artar. Böylece tükettiği besin miktarının ağırlığa oranı artar.
Farelerin aç ve huzursuz olmalarının nedeni budur.
Doğada fareden daha küçük sıcak kanlı hayvanın yaşayamaması aynı nedene dayanır.

Kohezyon: Sıvı moleküllerinin birbirlerine uyguladığı çekme kuvvetine denir.
Adezyon: Farklı tür maddelerin moleküllerinin birbirlerine uyguladığı çekme kuvvetine denir.

Yüzey Gerilimi: Sıvı içindeki moleküllere etki eden kuvvetler dengelenmiş kuvvetlerdir. Yani sıvı içindeki moleküllere etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfırdır. Yüzeyde sıvı-sıvı molekülleri arasındaki kuvvet, sıvı-gaz molekülleri arasındaki kuvvetten daha büyüktür. Yüzeydeki tanecikler sıvı yüzeyi doğrultusunda ve sıvının iç kısmına doğru etki eden kuvvetlerin etkisinde kaldığından sıvı yüzeyinin, esnek bir zar gibi davranmasına sebep olur.

Kılcallık: Bir sıvı kütlesinin küçük kesitli boşluklarda (kılcal borular gibi) yükselmesi ya da alçalması durumuna denir. Kılcallıkta adezyon ve kohezyon kuvvetleri etkilidir.
-Aynı maddeden yapılmış ancak kesitleri farklı olan kılcal borulardaki bir sıvının yükselme miktarı, kesit alanı ile ters orantılıdır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.