Pauli İlkesi

0 3.326

Çok elektronlu atomlarda elektronların çekirdek çevresindeki dağılımını ilk kez 1925 yılında Wolgang Pauli, dışarılama ilkesi (Pauli ilkesi) adı verilen bir ilke ile açıklamıştır. Bu ilke şöyledir:  
Bir atomda tüm kuantum sayıları birbirinin aynı iki elektron bulunamaz; yani atoma ait iki elektron aynı kuantum sayısı takımına sahip olamaz. Bu durumda \(n,l,{m_l},{m_S}\) kuantum sayıları bir atom içinde iki elektron için aynı değerlere sahip olamaz. Bu değerlerden en az bir tanesi farklıdır. Atomda dışarılama ilkesi geçerli olmasaydı her elektron atomun en düşük enerji durumuna gidip yerleşirdi ve elementlerin kimyasal davranışları da çok değişik olurdu.
Demek ki, pauli ilkesi kuantum sayıları ile birlikte, bir atomun kabuk ve alt kabuklarıyla bulunabilecek elektron sayılarını açıklaması yanında elementlerin tüm kimyasal özelliklerini de açıklar.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.