Yıldızların Uzaklıkları - Fizik. Net. Tr

Yıldızların Uzaklıkları

0 91

Yıldızların uzaklığını tespit etmek için paralaks yöntemi kullanılır. Paralaks yöntemi, farklı noktalardan bakıldığında bir cismin konumunun çok uzaktaki bir cisme göre yer değiştirmesi şeklinde tanımlanır.

Yıldızın bulunduğu konumdan bakıldığında Güneş-Dünya arasındaki uzaklığı gören açıya paralaks açısı denir ve p ile gösterilir. Paralaks açısının ölçülmesi için iki farklı noktadan gözlem yapmak gerekir. Bu iki nokta birbirine ne kadar uzaksa ölçüm o kadar doğru olur. Bu nedenle astronomlar 6 ay ara ile ölçümlerini yaparlar.

Paralaks açısı çok küçük bir açıdır. Bu nedenle ölçüm ve hesaplamalarda açı saniye birimi kullanılır. 1 açısaniyesi 1 derecenin 3600 de biridir.

Paralaks açısı 1″ (1 açısaniye) olan gök cisminin uzaklığına 1 parsek (pc) denir. Bu hesaplamanın yapılmasında kullanılan üçgende paralaks açısının karşısındaki kenar Güneş ile Dünya arası uzaklıktır.

1 Parsek 3,09·1013 km ya da 3,26 ışık yılına eşittir. Paralaks açısı bilinen bir yıldızın d uzaklığı;

\(d = \frac{1}{p}\) ile bulunur.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.