Özel Görelilik

Özel Görelilik

YGS-LYS5 Aralık 2014
Eylemsiz Referans Sistemi Hareketin mutlaka, kabul edilen bir başlangıç noktasına göre tanımlanması gerektiğini daha önce öğrenmiştik. Böylece, seçilen bu başlangıç noktasındaki gözlemcinin durgun olduğu kabul..