DÖNEN BİR CİSMİN KİNETİK ENERJİSİ

DÖNEN BİR CİSMİN KİNETİK ENERJİSİ

YGS-LYS4 Şubat 2015
1. AÇISAL HIZ Yarıçap vektörünün birim zamanda taradığı açıya açısal hız denir. w ile gösterilir. \(\omega  = \frac{{2\pi }}{T}\) veya \(\omega  = 2\pi f\) formülü ile bulunur. 2...
Eylemsizlik Momenti

Eylemsizlik Momenti

YGS-LYS2 Şubat 2015
Fizikte, kütle, bir cismin kuvvet tarafından ivmelenmeye karşı gösterdiği dirençtir yani kütlesi olan bir cisim eylemsizliği vardır. Duran bir cismin eylemsizliği cismin kütlesine bağlı olduğu gibi, dönen..
Enerjinin Korunumu

Enerjinin Korunumu

9. Sınıf, 11. Sınıf8 Kasım 2014
Mekanik Enerji Bir cismin sahip olduğu Potansiyel ve Kinetik enerjileri toplamına Mekanik Enerji denir. \({E_M} = {E_K} + {E_P}\) Sürtünmeli Etkileşmelerde Enerji Kaybı: Yatay bir..