Kütle ve Ağırlık Video

0 1.365


ÖZET

KÜTLE

Bir cismin yapısındaki madde miktarına o cismin kütlesi denir. Kütle ve hacim skaler olup maddenin ortak özellikleridir. Kütle birimleri kg. ve gr. ‘dır. (1 kg= 1000 gr.’dır)

1 dm3 saf su 1 kg gelir. Kütle bulunduğu yere bağlı olarak değişmez. Kütle ağırlıktan farklıdır. Ağırlık cisme etki eden yerçekimi kuvvetidir. Cisimler kutuplarda daha ağır ekvator da daha hafiftirler. Yerden uzaklaşıldıkça cisimlerin ağırlıkları değişir. Fakat kütleleri aynı kalır. Cisimlerin kütleleri eşit kollu terazi ile ölçülür. Ağırlıklar ise yaylı terazi (dinamometre) ile ölçülür.

Kütleler birbirlerini çarpımları ile doğru aralarındaki uzaklığın karesiyle ters orantılı olarak çekerler. Ağırlık bu çekim kuvvetidir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.