Enerji Düzeyleri ve Franck-Hertz Deneyi

0 7.558

Enerji Seviyeleri:

Elektronlar belli enerjilere sahiptirler ve elektronların yörüngeleri çekirdekten belirli uzaklıklarda bulunabilirler. Bu düşünce Franck-Hertz deneyi ile doğrulanmıştır.

Franck-Hertz Deneyi:

Atomların iç enerjileri değişebilir, fakat bu değişmeler kesinlikle belli miktarlarla sınırlıdır.

Bir atomun alabileceği en küçük enerji miktarına birinci uyarılma enerjisi ya da birinci enerji düzeyi denir. Art arda sahip olabileceği iç enerjilere de o atomun enerji düzeyleri (seviyeleri) denir.

Herhangi bir uyarılma enerjisi almamış bir atomun içinde bulunduğu normal duruma Temel Hal (temel durum) denir. Temel halin üzerinde aralarında boşluklar bulunan çeşitli uyarılma düzeyleri yer alır. Atomlara çarpan elektronların enerjileri yeterli ise bu uyarılma hallerinden biri meydana gelir. Atoma elektronlar tarafından daha büyük enerji verilirse atomun kararlılığı bozulur. Bu durumda atomdan bir elektron fırlar ve atom pozitif yüklü hale geçer. Atomdan elektron sökebilen bu enerjiye iyonlaşma enerjisi denir. Farklı element atomlarının iyonlaşma enerjileri farklıdır.

frankhertz1

\({V_h}\) gerilimiyle hızlandırılan elektronların enerjileri artırılmaktadır. Hızlanan elektronlar gaz atomlarıyla çarpışır. Çarpışmadan sonra dışarı çıkan elektronların bazılarının enerjilerinin bir kısmını ya da tamamını kaybettiği görülür. Bu enerjiler gaz atomları tarafından alınmaktadır. Atomların her enerjiyi değil belli değerlerdeki enerjileri alabileceği bu deneyle ispatlanmıştır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.