Hubble Yasası

Gök adaların Dünyadan uzaklaşma hızları ile uzaklıkları orantılıdır. Bu durum Hubble yasası olarak adlandırılmıştır. Gök adaların uzaklık ve uzaklaşma hızlarının grafiği çizildiğinde yandaki grafik elde edilir. Bu grafiğin eğimi sabittir ve…

Gök Adalar

Kütle çekim kuvveti ile birbirlerine bağlı olarak hareket eden çok büyük yıldız topluluğuna gök ada (galaksi) denir. Galaksilerin yapısında milyarlarca yıldız bulunur. Evrende 100 milyar galaksi olduğunu tahmin edilmektedir. Gök Ada…

Hertzsprung-Russell Diyagramı

Hertzsprung-Russell diyagramı (H-R diyagramı), yıldız tipleri ve yıldız sıcaklıklarının karşılaştırılması ile ilgili oluşturulmuş bir diyagramdır. Yıldızlar O - B - A - F - G - K - M harfleri ile sınıflandırılır. Bu bir sıcaklık ve bir renk…

Yıldızların Sıcaklığı

Yıldızların yüzey sıcaklığının tespit edilmesinde Wien yasası kullanılır. Sıcak cisimler birçok dalga boyunda ışıma yaparlar. Ancak sıcak cisim belirli bir dalga boyunda en fazla ışıma yapar ve bu en fazla yaptığı ışımanın dalga boyu cismin…

Yıldızların Uzaklıkları

Yıldızların uzaklığını tespit etmek için paralaks yöntemi kullanılır. Paralaks yöntemi, farklı noktalardan bakıldığında bir cismin konumunun çok uzaktaki bir cisme göre yer değiştirmesi şeklinde tanımlanır. Yıldızın bulunduğu konumdan…

Güneş

Güneş, etrafındaki gezegenler ile birlikte Güneş sistemini oluşturur ve bu sistemin yıldızıdır. Yarıçapı 1,39·106 km, yüzey sıcaklığı 5500 K, merkezindeki sıcaklık 15 milyon K, kütlesi 1,98.1030 kg ve Dünya'ya uzaklığı 149,6·106 km dir.…

Yıldızların Yaşam Döngüsü

Füzyon reaksiyonlarının başlaması ile yıldız özelliği kazanan yıldızların bundan sonraki yaşam süreçleri yıldızın kütlesine göre farklılık gösterir. Küçük kütleli ve orta kütleli yıldızların yaşam süreci: Füzyon reaksiyonu sonucunda…