Fizik. Net. Tr

İtme ve Momentum

İTME

Bir cisme etki eden kuvvet ile kuvvetin etkime süresinin çarpımına itme denir. İtme vektörel bir niceliktir.