Fizik. Net. Tr

Limit Hız

Hava direncinin olduğu bir ortamda serbest bırakılan cisimlere hava molekülleri bir direnç kuvveti uygular.

Cismin hızı arttıkça havanın uyguladığı direnç kuvveti de artar ve öyle bir an gelir ki, hava direnç kuvveti cismin ağırlığına eşit olur.

Bu durumda cismin üzerinde ki net kuvvet sıfır olduğundan cisim sabit hızla hareket etmeye başlar bu hıza limit hız denir.

\(\begin{array}{l}{F_R} = m \cdot g\\{F_R} = k \cdot A \cdot {V^2}\\m \cdot g = k \cdot A \cdot {V^2}\\{V_{\lim it}} = \sqrt {\frac{{m \cdot g}}{{k \cdot A}}} \end{array}\)

k : Ortamın direnç sabiti
A: Cismin hareket doğrultusundaki en büyük kesit alanı
V: Limit hız