Karışımların Özkütlesi Örnek Soru Çözümü

Karışımların Özkütlesi Örnek Soru Çözümü

Ders İzle8 Aralık 2014
ÖZET Karışımların Özkütlesi: Eşit sıcaklıkta olan sıvılar türdeş biçimde karıştırılırsa oluşan karışımın özkütlesi; \({d_K} = \frac{{Toplam{\rm{ Kütle}}}}{{Toplam{\rm{ Hacim}}}}\) \({d_K} = \frac{{{m_1} + {m_2} + {m_3}}}{{{V_1}..