Fizik. Net. Tr

Isı Alış-Verişi Soru Çözüm Video

ÖZET

m gram maddenin sıcaklığını \(\Delta t\) kadar yükseltmek için gerekli ısı miktarı :

\(Q = m \cdot c \cdot \Delta T\)

m: Cismin kütlesi (g, kg..)
c: Özgül Isı \((cal/{g^o}C,J/k{g^o}C)\)
Q: Cisme verilen ısı (cal, joule)
Δt: Sıcaklıktaki değişim (°C)
1 cal=4,18 joule

Özgül Isı: Bir maddenin 1g’ının sıcaklığını 1°C değiştirmek için gerekli ısıya denir. “c” ile gösterilir.

Isı Sığası: Bir maddenin özısısı ile kütlesinin çarpımına denir.
\(C = m \cdot c\)

Denge sıcaklığı iki sıcaklığın arasında olup ısı sığası çok olanın sıcaklığına daha yakındır.
Sıcaklığı yüksek olan ısı kaybeder, sıcaklığı düşük olan ısı alır. Alınan ısı verilen ısıya eşittir.