Fizik. Net. Tr

Hareket Soru Çözümü

Araçlar birbirlerine doğru sabit hızla geliyorlarsa birbirlerine göre bağıl hızları 40+20=60m/s olur. Yani aralarındaki 600 m mesafe 60m/s lik bağıl hızla alınıyor. O halde;

\(\begin{array}{l}X = V \cdot t\\600 = 60.t\\t = 10s\end{array}\)

A’nın aldığı yol

\(X = 20 \cdot 10 = 200m\)

Araçlar aynı yönde sabit hızla gidiyorlarsa birbirlerine göre bağıl hızları 70+30=40m/s olur. Yani aralarındaki 400 m mesafe 40m/s lik bağıl hızla alınıyor. O halde;

\(\begin{array}{l}X = V \cdot t\\400 = 40.t\\t = 10s\end{array}\)

B’nin aldığı yol

\(X = 30 \cdot 10 = 300m\)

Hareketli A dan B ye giderken geçen süre;

\({t_1} = \frac{{\left| {AB} \right|}}{{{V_1}}}\)

Hareketli B den A ya giderken geçen süre;

\({t_2} = \frac{{\left| {AB} \right|}}{{{V_2}}}\)

Ortalama sürat alınan toplam yolun geçen zamana oranına denir.

\({V_{ort}} = \frac{{2 \cdot \left| {AB} \right|}}{{\frac{{\left| {AB} \right|}}{{{V_1}}} + \frac{{\left| {AB} \right|}}{{{V_2}}}}}\)

işlemler yapıldığında;

\({V_{ort}} = \frac{{2 \cdot {V_1} \cdot {V_2}}}{{{V_1} + {V_2}}}\)


Tren gözlemcinin önünden 5 saniyede geçerse trenin arka ucu gözlemcinin önünden 5. saniye sonunda geçmiş demektir. Bu durumda çözüm incelendiğinde trenin hızı 50m/s olur. Tüneli tamamen geçmesi de trenin arka ucu olan A noktasının tünelin diğer ucu B’ye ulaşması demektir. A noktası 250+250=500 metre yol alır. Bu yol 50m/s hızla 10 saniyede alınır.

Şekil-I’de K ve L’nin aynı yönlü Şekil-II’de ise zıt yönlü olduğu görülür.

İvme-zaman grafiğinin altındaki alan hızdaki değişmeyi verir. Her aralıktaki hız değişimleri bulunup grafikte yerleştirilir.

X’in boyu lx, Y’nin boyu ly, tünelin boyu da a olsun. İşlem incelendiğinde tünelin boyu y’nin boyuna eşit olduğu görülür. X’in boyuyla ilgili yorum yapılmaz çünkü denklemde x in boyuyla ilgili ifade yok.

Hız-zaman grafiğinin alanı yer değiştirmeyi, eğimi de ivmeyi verir.

Hızlanma ivmesi 4 olduğundan, 10s sonunda hızı 40 olur. Yavaşlama ivmesi 8 olduğundan hızı 40’tan sıfıra 5 saniyede düşer.

Hız zaman grafiğinin eğimi ivmeyi verir.