YGS-LYS

Özkütle

Özkütle

9. Sınıf, YGS-LYS8 Kasım 2014
Özkütle: Bir maddenin birim hacminin kütlesine denir. \(d = \frac{m}{V}\) d: Özkütle \((g/c{m^3},{\rm{ }}kg/{m^3})\) m: Kütle (g, kg) V: Hacim \((c{m^3},{\rm{ }}{m^3})\) \(\tan \alpha =..
Bilimsel Bilginin Gelişimi

Bilimsel Bilginin Gelişimi

9. Sınıf, YGS-LYS8 Kasım 2014
Bilimsel bilgi, bilimsel yöntemler ile elde edilen bilgidir. Bilimsel yöntem akıl, deney ve gözleme dayalıdır. Bir bilginin bilimsel olmasının ölçütü yöntemsel olmasıdır. Bilimsel Bilginin özellikleri;..
Fizikte Büyüklükler

Fizikte Büyüklükler

9. Sınıf, YGS-LYS8 Kasım 2014
Fizik deneye ve ölçmeye dayalı bir bilim dalı olduğundan, ölçme sonuçları kesin ve anlaşılır bir biçimde ifade edilmelidir. Ölçmeleri ifade etmek için kullanılan en basit..
Fiziğin Tarihsel Gelişimi – Fizik Tarihi

Fiziğin Tarihsel Gelişimi – Fizik Tarihi

9. Sınıf, YGS-LYS8 Kasım 2014
M.Ö 3000 yıllarında Sümerlerde piramitler inşa ediliyor, hız ölçümleri yapılıyordu. Eski Mısır’da mühendislikte fizik kurallarından yararlanılıyordu. M.Ö 6. Yüzyılda Thales, iki temel kuvvet olarak, merkezcil..
Fizik ve Bilim

Fizik ve Bilim

9. Sınıf, YGS-LYS8 Kasım 2014
Bilim, dünyayı ve evreni daha iyi anlamak için yapılmış çalışmalarla oluşturulmuş teori ve kanunlardan meydana gelir. Tabiatı saran bilginin temeli olarak adlandırılabilir. Bilim adamları yaptıkları..
Isıl Genleşme

Isıl Genleşme

9. Sınıf, YGS-LYS8 Kasım 2014
Katılarda Genleşme: 1. Boyca Uzama Bir katının sıcaklığı 1°C değiştirildiğinde, boyunda meydana gelen değişime Boyca genleşme katsayısı(α) denir. \(T_1^oC\) ’deki \({L_0}\) boyuna sahip bir çubuğun sıcaklığı..
Hal Değişimi

Hal Değişimi

9. Sınıf, 12. Sınıf, YGS-LYS8 Kasım 2014
Maddelerin hal değiştirmesini sağlayan en önemli etki ısıdır. Isı alan ya da kaybeden maddeler zamanla hal değiştirirler. Yani erimeye, donmaya buharlaşmaya ve yoğunlaşmaya uğrarlar. Erime:..
Isı İletim Yolları

Isı İletim Yolları

9. Sınıf, YGS-LYS8 Kasım 2014
1. İletim Yoluyla: Maddeyi oluşturan taneciklerin birbirine çarpması ile ısı enerjisinin aktarılmasına ısının iletim yoluyla yayılması denir. Isı enerjisinin iletim yoluyla yayılması bütün maddeler taneciklerden..
Isı Alış-Verişi

Isı Alış-Verişi

9. Sınıf, YGS-LYS8 Kasım 2014
m gram maddenin sıcaklığını \(\Delta t\) kadar yükseltmek için gerekli ısı miktarı : \(Q = m \cdot c \cdot \Delta T\) m: Cismin kütlesi (g,..