YGS-LYS

Küresel Aynalar

Küresel Aynalar

10. Sınıf, 12. Sınıf, YGS-LYS8 Kasım 2014
Yansıtıcı yüzeyi küre parçası olan aynalara denir. Küresel aynalar iki şekilde incelenir. Yansıtıcı yüzeyi, küre parçasının iç yüzeyi ise çukur ayna ya da içbükey ayna..
Elektrostatik – Elektrik Yükleri

Elektrostatik – Elektrik Yükleri

10. Sınıf, YGS-LYS8 Kasım 2014
Şimşek çakması, yıldırım düşmesi, yünlü bir kumaşa yada saçımıza sürtülen plastik tarak veya ebonit çubuğun kağıt parçalarını çekmesi; kazağımızı çıkartırken, çıtırtılarla beraber kıvılcımların görülmesi vb...
Manyetizma

Manyetizma

10. Sınıf, 11. Sınıf, YGS-LYS8 Kasım 2014
MIKNATIS Demir, Nikel ve Kobalt (Fe, Ni ve Co) gibi maddeleri çekme özelliği gösteren cisimlere denir. Mıknatıs çekebildiği maddelere Magnetik Madde, çekme özelliğinin en fazla..
Işığın Kırılması

Işığın Kırılması

10. Sınıf, 12. Sınıf, YGS-LYS8 Kasım 2014
KIRILMA Işık iki faklı ortamın sınırına dik olarak düşmezse tam ortamların sınırında doğrultusunu değiştirir. Bu olaya ışıkta kırılma denir. Kırılma olayının temel nedeni ışığın farklı..
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi

9. Sınıf, YGS-LYS8 Kasım 2014
Kohezyon: Sıvı moleküllerinin birbirlerine uyguladığı çekme kuvvetine denir. Adezyon: Farklı tür maddelerin moleküllerinin birbirlerine uyguladığı çekme kuvvetine denir.   – Su molekülleri arasındaki kohezyon kuvveti,..
Dayanıklılık

Dayanıklılık

9. Sınıf, YGS-LYS8 Kasım 2014
Boyutlar Arası İlişkiler: KÜP: Hacim \(V = {a^3}{\rm{ }}\) Yüzey Alanı \({{\rm{S}}_{\rm{Y}}}{\rm{ = 6}}{{\rm{a}}^{\rm{2}}}\) Kesit Alanı \({{\rm{S}}_K}{\rm{ = }}{{\rm{a}}^{\rm{2}}}{\rm{ }}\) \(\frac{{{\rm{Yüzey Alan\imath }}}}{{{\rm{Hacim}}}}{\rm{ = }}\frac{{{\rm{6}}{{\rm{a}}^{\rm{2}}}}}{{{{\rm{a}}^{\rm{3}}}}}{\rm{..
Katı-Sıvı-Gaz-Plazma

Katı-Sıvı-Gaz-Plazma

9. Sınıf, YGS-LYS8 Kasım 2014
Maddelerin Özellikleri: Uzayda yer kaplayan kütlesi ve eylemsizliği olan, atom veya moleküllerden meydana gelmiş (tanecikli yapı) her şeye ”madde” denir. Maddenin şekil almış haline cisim..
Kütle ve Hacim

Kütle ve Hacim

9. Sınıf, YGS-LYS8 Kasım 2014
HACİM Bir cismin uzayda kapladığı yere o cismin hacmi denir. Katıların belli biçimleri varken, sıvıların hacmi kabın doldurdukları kısmının hacmine eşittir. Gazlar ise bulundukları kabın..