YGS-LYS

Düzgün Dairesel Hareket

Düzgün Dairesel Hareket

YGS-LYS9 Kasım 2014
Dairesel bir yörünge üzerinde sabit hızlı olarak gerçekleşen dönme hareketine Düzgün Dairesel Hareket denir. Periyot (T): Düzgün Dairesel Hareket yapan cismin bir tam tur atması..
Ağırlık Merkezi

Ağırlık Merkezi

11. Sınıf, YGS-LYS9 Kasım 2014
Ağırlık, cisme etkiyen yerçekimi kuvvetidir. Kütlesi m olan bir cismin ağırlığı G=m.g Burada g yerçekimi ivmesidir. Ağırlık merkezi ise cismin ağırlığının uygulama noktasıdır. Başka bir..
Kara Cisim Işıması

Kara Cisim Işıması

YGS-LYS9 Kasım 2014
Cisimler sıcaklıklarına göre termal ışıma yaparlar. Düşük sıcaklıktaki cisimlerin yaptıkları ışıma gözle görülemezken, yüksek sıcaklıktaki cisimlerin yaptıkları ışımalar gözle görülebilir. Cisimlerin sıcaklıkları arttıkça kızarmaya yani..
Compton Olayı

Compton Olayı

YGS-LYS9 Kasım 2014
Compton Olayı da fotoelektrik olay gibi ışığın tanecik özelliğini gösteren bir deneydir. Bu olayın sonucunda, fotonların da momentumlarının olduğu ortaya konulmuştur. Bu olay da yüksek..
Millikan’ın Yağ Damlası Deneyi

Millikan’ın Yağ Damlası Deneyi

YGS-LYS9 Kasım 2014
Elektronun keşfinin ardından elektronun özelliklerini araştırmak için çalışmalar yapıldı. Bunlardan en bilineni Amerikalı fizikçi Millikan’ın yaptığı yağ damlası deneyidir. 1909 yılında yaptığı deneyle Millikan birim..
Rutherford Atom Modeli

Rutherford Atom Modeli

YGS-LYS9 Kasım 2014
1918 yılında Rutherford, atom çekirdeğindeki pozitif yüklü bir parçacık olan protonu keşfetti. Rutherford şekildeki altın yapraklarını alfa tanecikleriyle bombardıman ettiği deney düzeneğini kurarak Thomson‘un atom..
Bohr Atom Modeli

Bohr Atom Modeli

YGS-LYS9 Kasım 2014
Bohr Atom Modelinin Temel Varsayımları Bohr, geliştirdiği atom modeli ile aşağıdaki temel varsayımları  ileri sürmüştür: – Elektronlar, çekirdekteki pozitif yüklerle aralarındaki elektriksel çekim kuvvetinin (Coulomb..
Enerji Düzeyleri ve Franck-Hertz Deneyi

Enerji Düzeyleri ve Franck-Hertz Deneyi

YGS-LYS9 Kasım 2014
Enerji Seviyeleri: Elektronlar belli enerjilere sahiptirler ve elektronların yörüngeleri çekirdekten belirli uzaklıklarda bulunabilirler. Bu düşünce Franck-Hertz deneyi ile doğrulanmıştır. Franck-Hertz Deneyi: Atomların iç enerjileri değişebilir, fakat..
Hidrojen Spektrumları

Hidrojen Spektrumları

YGS-LYS9 Kasım 2014
  Elektronun değişik üst yörüngelerden, aynı alt yörüngeye doğrudan geçmesiyle yayılan ışımalar spektrum serilerini oluşturur. 1. Üst yörüngelerden n=1 e doğrudan geçişler Lyman (Mor ötesi..
Bohr Atom Modelinin Yetersizlikleri

Bohr Atom Modelinin Yetersizlikleri

YGS-LYS9 Kasım 2014
Kuantum mekaniğinin kurucusu kabul edilen Bohr, atomun yörünge enerji seviyelerinin kuantize yani kesikli olduğunu ortaya koymuş, tek elektronlu atom ya da iyonlann spektrumlarını çok net..