YGS-LYS

Elektrik Akımı

Elektrik Akımı

10. Sınıf, YGS-LYS6 Aralık 2014
Elektrikle yüklü ve potansiyelleri farklı olan iki iletken küreyi, iletken bir telle birleştirirsek, potansiyel farkından dolayı iletkende yük akışı meydana gelir. Bir iletkenden uzun süreli..
Özel Görelilik

Özel Görelilik

YGS-LYS5 Aralık 2014
Eylemsiz Referans Sistemi Hareketin mutlaka, kabul edilen bir başlangıç noktasına göre tanımlanması gerektiğini daha önce öğrenmiştik. Böylece, seçilen bu başlangıç noktasındaki gözlemcinin durgun olduğu kabul..
Modern Fizik

Modern Fizik

12. Sınıf, YGS-LYS5 Aralık 2014
Görece kütlesi büyük, hızı küçük olan cisimleri kapsayan makro evrendeki olayları açıklamaya çalışan fizik alanına klasik fizik denir. Atom ve atom altı parçacıklardan oluşan mikro..
Maddelerin Yapısı

Maddelerin Yapısı

12. Sınıf, YGS-LYS3 Aralık 2014
Kristal Yapılı Katılar Atomlar ve moleküller belirli bir örgü oluşturacak biçimde dizilmiştir. Kristaller katmanlar halinde atomlardan meydana gelmiş düzgün katılardır. Aynı zamanda kristal yapı içindeki..
Elektromanyetik Dalgalar

Elektromanyetik Dalgalar

12. Sınıf, YGS-LYS24 Kasım 2014
Bir noktada oluşan manyetik alan değişimi bir elektrik alan değişimine sebep olduğu gibi; elektrik alan değişimi de bir manyetik alan değişimine neden olur. Bu alanların..
Deprem Dalgaları

Deprem Dalgaları

10. Sınıf, YGS-LYS23 Kasım 2014
Yer kabuğunun içinde ani kaya kıvrılmaları ile açığa çıkan enerjinin dalgalar halinde yayılması sonucu yer sarsılmasına deprem denir. Cisim Dalgaları Yer kabuğunun iç kısimlarındaki odak..
Alternatif Akım

Alternatif Akım

11. Sınıf, 12. Sınıf, YGS-LYS9 Kasım 2014
Periyodik olarak yönü ve büyüklüğü değişen akımlara alternatif akım denir. İletken bir tel manyetik alan içinde k ekseni etrafında w açısal hızıyla döndürülürse, manyetik akı..
Termodinamik

Termodinamik

9. Sınıf, 12. Sınıf, YGS-LYS9 Kasım 2014
Termodinamik, ısı hareketlerini, sistemlerin iç enerjileri ve ısı ile iş arasındaki ilişkileri inceler. Termodinamik, mekanik enerji ile ısı enerjisi arasındaki bağlantıyı da inceler. Enerjinin dönüşümü..
Basit Harmonik Hareket

Basit Harmonik Hareket

12. Sınıf, YGS-LYS9 Kasım 2014
Basit Harmonik Hareket Denklemleri: \(\begin{array}{l}y = r \cdot Sin\omega t\\v = \omega  \cdot r \cdot Cos\omega t\\a =  – {\omega ^2} \cdot r \cdot Sin\omega..