YGS-LYS

Hubble Yasası

Hubble Yasası

YGS-LYS19 Nisan 2015
Gök adaların Dünyadan uzaklaşma hızları ile uzaklıkları orantılıdır. Bu durum Hubble yasası olarak adlandırılmıştır. Gök adaların uzaklık ve uzaklaşma hızlarının grafiği çizildiğinde yandaki grafik elde..
Gök Adalar

Gök Adalar

YGS-LYS19 Nisan 2015
Kütle çekim kuvveti ile birbirlerine bağlı olarak hareket eden çok büyük yıldız topluluğuna gök ada (galaksi) denir. Galaksilerin yapısında milyarlarca yıldız bulunur. Evrende 100 milyar..
Hertzsprung-Russell Diyagramı

Hertzsprung-Russell Diyagramı

YGS-LYS19 Nisan 2015
Hertzsprung-Russell diyagramı (H-R diyagramı), yıldız tipleri ve yıldız sıcaklıklarının karşılaştırılması ile ilgili oluşturulmuş bir diyagramdır. Yıldızlar O – B – A – F – G..
Yıldızların Sıcaklığı

Yıldızların Sıcaklığı

YGS-LYS16 Nisan 2015
Yıldızların yüzey sıcaklığının tespit edilmesinde Wien yasası kullanılır. Sıcak cisimler birçok dalga boyunda ışıma yaparlar. Ancak sıcak cisim belirli bir dalga boyunda en fazla ışıma..
Yıldızların Uzaklıkları

Yıldızların Uzaklıkları

YGS-LYS15 Nisan 2015
Yıldızların uzaklığını tespit etmek için paralaks yöntemi kullanılır. Paralaks yöntemi, farklı noktalardan bakıldığında bir cismin konumunun çok uzaktaki bir cisme göre yer değiştirmesi şeklinde tanımlanır...
Güneş

Güneş

YGS-LYS15 Nisan 2015
Güneş, etrafındaki gezegenler ile birlikte Güneş sistemini oluşturur ve bu sistemin yıldızıdır. Yarıçapı 1,39·106 km, yüzey sıcaklığı 5500 K, merkezindeki sıcaklık 15 milyon K, kütlesi..
Yıldızların Yaşam Döngüsü

Yıldızların Yaşam Döngüsü

YGS-LYS14 Nisan 2015
Füzyon reaksiyonlarının başlaması ile yıldız özelliği kazanan yıldızların bundan sonraki yaşam süreçleri yıldızın kütlesine göre farklılık gösterir. Küçük kütleli ve orta kütleli yıldızların yaşam süreci:..
Yıldız nedir?

Yıldız nedir?

YGS-LYS14 Nisan 2015
Çok sıcak gazlardan oluşan, etrafına ışık ve enerji saçan çok büyük kütleli gök cisimlerine yıldız denir. Yıldızların yapısındaki gazlar plazma haldedir. Dünyamıza en yakın olan..
Aydınlanma

Aydınlanma

10. Sınıf, YGS-LYS28 Şubat 2015
Işık Şiddeti (I) Bir ışık kaynağından birim zamanda yayımlanan görünür foton (tanecik) sayısına Işık şiddeti denir. Işık şiddetinin birimi mum veya candela (cd) dır. Işık..