Hal Değişimi

Maddelerin hal değiştirmesini sağlayan en önemli etki ısıdır. Isı alan ya da kaybeden maddeler zamanla hal değiştirirler. Yani erimeye, donmaya buharlaşmaya ve yoğunlaşmaya uğrarlar. Erime: Isı alan maddenin katı halden sıvı hale…

Isı İletim Yolları

1. İletim Yoluyla: Maddeyi oluşturan taneciklerin birbirine çarpması ile ısı enerjisinin aktarılmasına ısının iletim yoluyla yayılması denir. Isı enerjisinin iletim yoluyla yayılması bütün maddeler taneciklerden oluştuğu için katı, sıvı…

Isı Alış-Verişi

m gram maddenin sıcaklığını \(\Delta t\) kadar yükseltmek için gerekli ısı miktarı : \(Q = m \cdot c \cdot \Delta T\) m: Cismin kütlesi (g, kg..) c: Özgül Isı \((cal/{g^o}C,J/k{g^o}C)\) Q: Cisme verilen ısı (cal, joule) Δt:…

Isı Sıcaklık ve İç Enerji

Sıcaklık Maddeleri oluşturan taneciklerin ortalama kinetik enerjileriyle orantılı bir niceliktir. Bu nicelik dışarıdan sıcaklık olarak algılanır. Isı Farklı sıcaklıktaki iki sistemin etkileşmesi sonucunda sıcak maddeden soğuk…

Dinamik

Hareketi ve harekete sebep olan kuvveti birlikte inceleyen mekanik bölüme Dinamik denir. Dinamiğin üç kanunu vardır. Bu kanunlara Newton’un Hareket Kanunları da denir. Dinamik Kanunları (Hareket Kanunları) I. Kanun (Eylemsizlik…

Dinamik-Hareket Kanunları

Hareketi ve harekete sebep olan kuvveti birlikte inceleyen mekanik bölüme Dinamik denir. Dinamiğin üç kanunu vardır. Bu kanunlara Newton’un Hareket Kanunları da denir. Newton'un Hareket Kanunları - I. Kanun (Eylemsizlik Prensibi) Bir…

Newton’un Uygulamaları

-Şekildeki cisim F kuvveti yönünde hareket ediyorsa ivme ifadesi nedir? N=G olduğundan Fs = k .N ifadesinde N yerine G yazılarak sürtünme kuvveti bulunur. Yani Fs = k.G olur. F=m.a dır. Buna göre; \(\begin{array}{l}{F_{net}} =…

Sürtünme Kuvveti

Sürtünme kuvveti cismin alt yüzeyi ile hareket ettiği ortamın yüzeyi arasında oluşan ve daima cismin hareketini engellemek isteyen kuvvettir. Özellikler: 1. Sürtünme kuvveti sürtünen yüzeyin cinsine bağlıdır. 2. Sürtünen yüzeyin…