Limit Hız

Limit Hız

11. Sınıf, YGS-LYS9 Kasım 2014
Hava direncinin olduğu bir ortamda serbest bırakılan cisimlere hava molekülleri bir direnç kuvveti uygular. Cismin hızı arttıkça havanın uyguladığı direnç kuvveti de artar ve öyle..
Dayanıklılık

Dayanıklılık

9. Sınıf, YGS-LYS8 Kasım 2014
Boyutlar Arası İlişkiler: KÜP: Hacim \(V = {a^3}{\rm{ }}\) Yüzey Alanı \({{\rm{S}}_{\rm{Y}}}{\rm{ = 6}}{{\rm{a}}^{\rm{2}}}\) Kesit Alanı \({{\rm{S}}_K}{\rm{ = }}{{\rm{a}}^{\rm{2}}}{\rm{ }}\) \(\frac{{{\rm{Yüzey Alan\imath }}}}{{{\rm{Hacim}}}}{\rm{ = }}\frac{{{\rm{6}}{{\rm{a}}^{\rm{2}}}}}{{{{\rm{a}}^{\rm{3}}}}}{\rm{..