YGS-LYS

Lambaların Parlaklığı

Lambaların Parlaklığı

10. Sınıf, YGS-LYS27 Şubat 2015
Lambaların parlaklığı lambanın gücü ile doğru orantılıdır. Direnci R olan bir lambanın gücü; \(\begin{gathered} P = {i^2}R \hfill \\ P = \frac{{{V^2}}}{R} \hfill \\ \end{gathered}..
TRANSMATÖRLER

TRANSMATÖRLER

11. Sınıf, 12. Sınıf, YGS-LYS6 Şubat 2015
Elektrik enerjisi iletiminde ısı şeklinde kayıpları azaltmak amacıyla elektrik enerjisini yüksek gerilim ve küçük akımlarla taşımak gerekir. Ayrıca elektrikli aletlerin güvenle kullanılması için küçük voltajlara..
DÖNEN BİR CİSMİN KİNETİK ENERJİSİ

DÖNEN BİR CİSMİN KİNETİK ENERJİSİ

YGS-LYS4 Şubat 2015
1. AÇISAL HIZ Yarıçap vektörünün birim zamanda taradığı açıya açısal hız denir. w ile gösterilir. \(\omega  = \frac{{2\pi }}{T}\) veya \(\omega  = 2\pi f\) formülü ile bulunur. 2...
Eylemsizlik Momenti

Eylemsizlik Momenti

YGS-LYS2 Şubat 2015
Fizikte, kütle, bir cismin kuvvet tarafından ivmelenmeye karşı gösterdiği dirençtir yani kütlesi olan bir cisim eylemsizliği vardır. Duran bir cismin eylemsizliği cismin kütlesine bağlı olduğu gibi, dönen..
Seste Doppler Olayı

Seste Doppler Olayı

YGS-LYS28 Ocak 2015
DOPPLER OLAYI Sabit frekanslı ses üreten bir kaynaktan yayılan sesin, yayılması sırasında frekans değerinde bir değişiklik olmaz. Ancak ses kaynağı ya da ses algılayıcısı hareketli..
Sesin Yansıması ve Yankı

Sesin Yansıması ve Yankı

YGS-LYS28 Ocak 2015
Ses dalgalarının sert ve pürüzsüz bir yüzeye çarpıp tekrar kaynağa geri ulaşmasına yankı denir. Yankı yüksek binaların ya da dağların bulunduğu yerlerde olur. Gidip gelen ses..
Ses ve Özellikleri

Ses ve Özellikleri

YGS-LYS28 Ocak 2015
SES DALGALARI Ses, madde moleküllerinin titreşimiyle oluşan bir dalga hareketidir. Titreşen cisimler, ortamdaki moleküllerle çarpışarak ses oluşturur. Ses meydana getiren her maddeye ses kaynağı denir...
Nükleer Enerji

Nükleer Enerji

12. Sınıf, YGS-LYS14 Ocak 2015
Fisyon (Çekirdek Bölünmesi) Fisyon ağır bir atom çekirdeğine yüksek hızlı parçacık gönderilerek çekirdeğin parçalanması olayıdır. Parçalanma sonucu iki kararlı çekirdek meydana gelir. Fisyon reaksiyonu gerçekleştiren..
Radyoaktiflik Nerelerde Kullanılır

Radyoaktiflik Nerelerde Kullanılır

12. Sınıf, YGS-LYS1 Ocak 2015
Günümüzde doğal olarak bulunan ya da yapay olarak üretilen radyoizotoplar mevcuttur. Bu radyoizotoplar farklı alanlarda kullanılır. Tıp alanında metabolik faaliyetlerin incelenmesi, uzay teknolojisinde uzay araçlarının..
Radyoaktivite

Radyoaktivite

12. Sınıf, YGS-LYS30 Aralık 2014
Alfa (\(\alpha \)) Bozunması Nükleer bozunma doğada kendiliğinden olduğu gibi, yapay olarak da gerçekleştirilebilir. Ne şekilde olursa olsun bir çekirdek bozunduğunda etrafa tanecik, foton ya..