9. Sınıf

Modelleme ve Matematik

Modelleme ve Matematik

9. Sınıf8 Kasım 2014
Modelleme, ayrıntıları yeterince bilinmeyen bir olayı, bilinen olaylar ya da bilgiler ışığında daha anlaşılır ve basit hale getirmektir. Aslında gerçeğe benzer görüntüler oluşturmaktır. İlk çağlarlardan..
Enerjinin Korunumu

Enerjinin Korunumu

9. Sınıf, 11. Sınıf8 Kasım 2014
Mekanik Enerji Bir cismin sahip olduğu Potansiyel ve Kinetik enerjileri toplamına Mekanik Enerji denir. \({E_M} = {E_K} + {E_P}\) Sürtünmeli Etkileşmelerde Enerji Kaybı: Yatay bir..
İş ve Enerji Kavramları

İş ve Enerji Kavramları

9. Sınıf, 11. Sınıf8 Kasım 2014
İş Herhangi bir cisim üzerine etkiyen kuvvet ya da kuvvetin bir bileşeni, cisme kendi doğrultusunda yol aldırırsa, cisim üzerinde bir iş yapmış olur. Yapılan iş,..
Isıl Genleşme

Isıl Genleşme

9. Sınıf, YGS-LYS8 Kasım 2014
Katılarda Genleşme: 1. Boyca Uzama Bir katının sıcaklığı 1°C değiştirildiğinde, boyunda meydana gelen değişime Boyca genleşme katsayısı(α) denir. \(T_1^oC\) ’deki \({L_0}\) boyuna sahip bir çubuğun sıcaklığı..
Hal Değişimi

Hal Değişimi

9. Sınıf, 12. Sınıf, YGS-LYS8 Kasım 2014
Maddelerin hal değiştirmesini sağlayan en önemli etki ısıdır. Isı alan ya da kaybeden maddeler zamanla hal değiştirirler. Yani erimeye, donmaya buharlaşmaya ve yoğunlaşmaya uğrarlar. Erime:..
Isı İletim Yolları

Isı İletim Yolları

9. Sınıf, YGS-LYS8 Kasım 2014
1. İletim Yoluyla: Maddeyi oluşturan taneciklerin birbirine çarpması ile ısı enerjisinin aktarılmasına ısının iletim yoluyla yayılması denir. Isı enerjisinin iletim yoluyla yayılması bütün maddeler taneciklerden..
Isı Alış-Verişi

Isı Alış-Verişi

9. Sınıf, YGS-LYS8 Kasım 2014
m gram maddenin sıcaklığını \(\Delta t\) kadar yükseltmek için gerekli ısı miktarı : \(Q = m \cdot c \cdot \Delta T\) m: Cismin kütlesi (g,..
Isı Sıcaklık ve İç Enerji

Isı Sıcaklık ve İç Enerji

9. Sınıf, YGS-LYS8 Kasım 2014
Sıcaklık Maddeleri oluşturan taneciklerin ortalama kinetik enerjileriyle orantılı bir niceliktir. Bu nicelik dışarıdan sıcaklık olarak algılanır. Isı Farklı sıcaklıktaki iki sistemin etkileşmesi sonucunda sıcak maddeden..
Dinamik

Dinamik

9. Sınıf, 11. Sınıf, YGS-LYS8 Kasım 2014
Hareketi ve harekete sebep olan kuvveti birlikte inceleyen mekanik bölüme Dinamik denir. Dinamiğin üç kanunu vardır. Bu kanunlara Newton’un Hareket Kanunları da denir. Dinamik Kanunları..
Sayfa123