Fizik. Net. Tr

Bağıl Hareket ve Nehir Problemleri

İki cismin birbirlerine göre hareketine bağıl hareket, hızlarına da bağıl hız denir.

\({\overrightarrow V _{bağ}} = {\overrightarrow V _{cisim}} – {\overrightarrow V _{gözlemci}}\)

\({\overrightarrow V _{cisim}}\) : Cismin yere göre hızı.

\({\overrightarrow V _{gözlemci}}\) : Gözlemcinin yere göre hızı.

\({\overrightarrow V _{bağıl}}\) : Bağıl Hız.

Bir aracın yerde ki sabit noktaya göre hızına yere göre hız denir.
1. Tek doğrultuda bağıl hız:
Araçlar aynı doğrultuda hareket ediyorsa
a) Aynı yönde giden araçların birbirlerine göre bağıl hızlarının büyüklüğü, iki aracın hızlarının farkına eşittir.
Biri diğerini negatif yönde hareket ettiğini görürse, diğeri de onu negatif yönde hareket ettiğini görür.

\({V_{bağıl}} = {V_A} – {V_B}\)

b) Zıt yönde giden araçların birbirlerine göre bağıl hızı, hızlarının toplamına eşittir.
Bundan dolayı karşılıklı gelen araçlar birbirlerinden yanından çok hızlı geçerler.

\({V_{bağıl}} = {V_A} + {V_B}\)

2. İki boyutta hareket:
K aracının sürücüsünü kuzeye doğru giden L aracının gerçek hareket yönünü ve hızını göremez. K’nın L’yi gördüğü hız bağıl hızdır.

 

\({\overrightarrow V _{bağıl}} = {\overrightarrow V _{cisim}} – {\overrightarrow V _{gözlemci}}\)

K’nın L’ye göre hızı;

\({\overrightarrow V _{bağıl}} = {\overrightarrow V _{LK}} = {\overrightarrow V _K} – {\overrightarrow V _L}\)

Nehir problemleri

1) Nehrin akıntı hızı doğrultusunda hareket:
Akan bir nehrin içine tahta gibi bir cisim attıımda, tahtanın hızı bize nehrin hızını gösterir. Durgun kabul edilen bir suda, hareket eden bir yüzücünün hızına, suya göre hız denir. Bir motorun yere göre hızı ise nehrin hızıyla, motorun nehre
göre hızının vektörel toplamına eşittir.

\({V_{yer}} = {V_{akıntı}} + {V_{motor}}\)