Hubble Yasası

Gök adaların Dünyadan uzaklaşma hızları ile uzaklıkları orantılıdır. Bu durum Hubble yasası olarak adlandırılmıştır. Gök adaların uzaklık ve uzaklaşma hızlarının grafiği çizildiğinde yandaki grafik elde edilir. Bu grafiğin eğimi sabittir ve Hubble sabiti olarak bilinir. Grafiğin eğimi uzaklaşma hızı (v) nin uzaklığa (d) oranına eşittir. Hubble sabiti H bu açıklamalara göre:

\(H = \frac{v}{d}\) olur.

gök adaların dünyadan uzaklaşmasıhubblehubble sabitihubble yasasıuzaklaşma hızı-uzaklık grafiği
Yorumlar (0)
Yorum ekle